پشتیبانی خبرنامه

جلوگیری از لیمیت شدن حساب پی پال

چندین نکته برای جلوگیری از لیمیت شدن حساب پی پال شما:

به هیچ عنوان از ای پی ایران یا آی پی های مشترک رایگان برای استفاده  و وارد شدن به حساب خود استفاده نکنید.

تا حد ممکن اقدام به ارسال پول از حساب های تازه افتتاح شده نکنید

تعداد دیسپیوتها یا شارژ بکهای حساب نباید از حدی بیشتر باشد که حساب شما لیمیت شده و توسط پی پال مورد بررسی قرار گیرد

 ارسال بصورت پرسونال و دریافت نباید از حدی بیشتر باشد پی پال از ارسال بصورت پرسنال و کارمزد کم خوشنود نمی شود