پشتیبانی خبرنامه

خرید از سایتهای خارجی

انجام پرداختهای شما در سایتهای خارجی از طریق پی پال و ویزا کارت
در کوتاهترین زمان ، در ابتدا از طریق پشتیبانی آنلاین یا تماس تلفنی نوع سفارش
خود را اعلام کنید پس از تایید انجام آن می توانید مبلغ ریالی آن را از طریق انتقال به حساب انجام دهید و سپس فرم واریز وجه را کامل نموده و ارسال کنید.

شماره حسابها پشتیبانی