پشتیبانی خبرنامه

فریلنس یا فریلنسر کیست؟

فریلنسر(freelancer) یا فریلنس به کسی گفته میشود که به صورت کارمزد و با قرارداد برای انجام یک پروژه یا طرح کار میکند و مانند اکثر مشاغل دارای قرارداد بلند مدت با شخص یا شرکت خاصی نیست. بعضی از فریلنسر ها توسط یک شرکت یا آژانس خاص به درخواست کنندگان خدمات معرفی میشوند و بعضی کاملاً مستقل هستند و از طریق اینترنت و شبکه ای از مشتران کارهای جدید جذب می کنند.

ریشه فریلنس به حدود ۲ تا ۳ صده پیش برمیگردد که در آن زمان در بریتانیا به مبارزان و جنگجویانی که با شخص خاصی سوگند وفاداری نخورده بودند گفته میشد. این افراد طبق ترجمه آن(Free of Lance) برای جنگیدن آزاد بوده و میتوانستند طرف خود را بر اساس عقاید و مزدی که پیشنهاد می شد انتخاب کنند.

هم اکنون فریلنس شامل حوضه های گوناگونی مثل: موسیقی و هنر، برنامه نویسی و طراحی وب، نویسندگی و خبرنگاری و … میشود. بعضی فریلنسر ها قرارداد کاری خود را به صورت کتبی مینویسند. بعضی دیگر هم که دارای امنیت بیشتری تحویل پروژه هستند بر اساس قول شفاهی کار را انجام میدهند. بعضی هم فقط هزینه انجام کار را قبل از شروع به کار دریافت می کنند و بقیه آن را بعد از تحویل.

شناخته شده ترین شکل فریلنس نویسندگی و خدمات تخصصی و فوق تخصصی است. برای مثال سازمانی که هم نیاز به افزایش امنیت سیستم های کامپیوتری خود دارد و هم از نظر حجمی نیازی به استخدام یک متخصص به صورت تمام وقت ندارد یک متخصص امنیت فریلنس را استخدام میکند تا امنیت شبکه سازمان را تامین کند و کارمندان را آموزش دهد.
فریلنس بودن مزایای خاصی دارد که از جمله آن به آزادی در برنامه کاری برای انجام پروژه و مدیریت متمرکز یک نفر(خود فریلنسر) بر کل فرایند انجام کار است. همینطور ممکن است بین صاحب کار و فریلنسر رابطه کاری حرفه ای ایجاد شود که موجب کاهش هزینه برای شرکت ها شود.

استفاده از فریلنس ها در انجام یک پروژه میتواند برای شرکت یا شخص مشتری(صاحب کار) هم فوق العاده مفید باشد. چون سطح حرفه ای فریلنس ها بر مبنای کارهای انجام شده توسط آنها(پروفیلو) تعیین میشود و یک فریلنس هیچ وقت با انجام یک کار سطح پایین برای شما پرستیژ خود به عنوان یک حرفه ای را از بین نمیبرد.