پشتیبانی خبرنامه

قوانین سایت

 
۱- پرداختهایی که بصورت نقدی و با مراجعه حضوری در بانک صورت می گیرد پس از ۲ ساعت تایید خواهد شد.
۲- هنگام پر کردن فرم واریز وجه تلفن ثابت ضروری است و ما برای تایید آن با آن شماره تماس میگیریم و در صورتی
که کسی پاسخگو نباشد از ارائه خدمات خودداری می کنیم.
۳- نام واریز کننده پول با نام سفارش دهنده سرویس باید یکسان باشد.
۴- دریافت مبلغ به صورت حضوری امکانپذیر نمی باشد.
۵- زمان انجام سفارشات بسته به نوع سفارش بین ۱۰ دقیقه تا ۱۶ ساعت می باشد.
۶- ارائه توضیحات کامل درباره سرویس درخواستی با سفارش دهنده می باشد و در خواست دهنده
مسئول هر نوع کوتاهی در این مورد می باشد و  هیچ مسئولیتی بر عهده ما نمی باشد.

۷- در صورت برگشت خوردن پول توسط دریافت کننده ارز مبلغ ۱۰$ + ۱%  از مبلغ بابت کارمزد کم میشود و الباقی به حساب شما واریز میشود.