پشتیبانی خبرنامه

کارمزد پی پال چگونه محاسبه می شود؟

با توجه به نوع ارسال پول  و کشوری که حساب با آن افتتاح شده مقدار کارمزد پی پال متفاوت است.

درصورتی که ارسال بصورت mass باشد کارمزدی از دریافت کننده کم نمی شود و فقط ارسال کننده 1 دلار بابت ارسال بصورت mass کارمزد می دهد و تفاوتی ندارد که مقدار ارز ارسال شده چه مقدار است برای ارسال بصورت  mass payment شما به یک حساب پی پال بیزینس نیاز دارید و تنها از موجودی حساب پی پال می توانید بصورت mass ارسال کنید و نمی توانید سورس را حساب بانکی یا کردیت کارت قراردهید.

نوع دیگر ارسال پول ارسال بصورت Personal می باشد که بیشتر برای گیفت و پرداختهایی که بعنوان بدهی از قبل محسوب می شود پی پال در نظر گرفته، در این نوع ارسال بین نیم تا یک درصد پی پال از دریافت کننده وجه کارمزد کم میکند که شما در زمان ارسال پول امکان مشخص کردن کم شدن کارمزد از فرستنده یا دریافت کننده وجه را دارید مثلا در یک پرداخت 100 دلاری بین 50 سنت تا یک دلار بسته به کشور حساب پی پال کارمزد کم میشود.

نوع دیگر و معمول ارسال بصورت سرویس یا کالا می باشد که بین 3 تا 5 درصد بستگی به کشور حساب پی پال کارمزد از دریافت کننده کسر می کند شما می توانید مبالغ دقیقتر کارمزدهایی که در این نوع ارسال محاسبه می شود را از اینجا ببینید.